Omgevingswet

De Omgevingswet (inclusief DSO/lv) is zonder twijfel de grote transitie in het omgevingsrecht van dit moment. FLO Legal biedt hiervoor de volgende producten en diensten.

 

Software voor het opstellen van Toepasbare regels (STTR Builder)

Samen met Geodan ontwikkelde FLO Legal een applicatie die gemeenten, waterschappen en provincies in staat stelt om zelf Toepasbare regels op te stellen, af te spelen en direct aan te leveren aan het DSO loket. Hieronder een filmpje dat de werking laat zien. 

 

 

Een decentraal loket

Net als het omgevingsloket zal ook het DSO loket checks en formulieren ontsluiten binnen een beperkte scope. Om tegemoet te komen aan de vraag om ook andere regelgeving op deze wijze te ontsluiten (drank en horeca, evenementen, andere apv verplichtingen) heeft FLO Legal samen met Geodan en Roxit een decentraal loket ingericht. 

 

Consultancy opstellen juridische regels

Het opstellen van regels door gemeenten, waterschappen en provincies is veranderd. Je redeneert nu vanuit activiteiten, locaties en objecten (annotaties). Dit zorgt voor duidelijke regels die goed te gebruiken zijn voor checks en aanvraagformulieren (toepasbare regels). 

Zo waren wij betrokken bij het opstellen en aanleveren van de eerste Waterschapsverordening begin 2019 (van Waterschap Limburg) en adviseren en ondersteunen we verschillende waterschappen, gemeenten en provincies bij het opstellen van hun regels.

 

Toepasbare regels laten maken 

FLO Legal heeft al meer dan 10 jaar ervaring met het maken van checks en aanvraagformulieren, oftewel toepasbare regels. We stimuleren het gebruik van de STTR Builder, maar mocht er in uw organisatie onvoldoende capaciteit zijn dan kunnen we deze taak ook voor u uitvoeren.