Omgevingsrecht digitaal

FLO Legal is gespecialiseerd in regels en IT

FLO staat voor fysieke leefomgeving, het domein van de Omgevingswet. FLO Legal adviseert over het omgevingsrecht en digitale toepassingen daarvan.

Voorbeeldprojecten

  • Geodan Vergunningchecker
  • Vergunbaarheid omgevingsdeel Zon op Water
  • Inventarisatie bruidsschat Omgevingswet 
  • Voorkomen nadelige effecten onderkeldering Amsterdam West

Oké Vertel Meer

Deze overheden vertrouwen al op onze kennis

Wie wij zijn

Simon Handgraaf

Oprichter en jurist

Simon is een breed georiënteerde jurist omgevingsrecht, met specialisatie in het waterrecht.

simon@flolegal.nl

Lisanne van Noort

Jurist en office manager

Lisanne is het eerste contactpunt voor de klanten. Daarnaast ondersteunt zij de directie van FLO Legal.

lisanne@flolegal.nl

Wendy van de Leemkolk

Jurist omgevingsrecht

Wendy heeft affiniteit met natuurbeschermingsrecht en stedelijk waterbeheer. Daarnaast kan zij haar weg uitstekend vinden in decentrale regelgeving.

wendy@flolegal.nl 

Toni Treffers

Junior Jurist

Toni is masterstudent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht met omgevingsrecht als specialisatie. Ook hij werkt mee aan het onderhoud van de juridische database achter de Geodan Vergunningchecker.

toni@flolegal.nl

Suze Meijaard

Junior Jurist

Suze heeft een master Transnational Legal Studies en werkt op dit moment aan haar scriptie voor haar tweede master bij Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam: Jurist en Overheid. Suze werkt eveneens aan de vergunningchecker en zal daarnaast advieswerk oppakken in het omgevingsrecht.

suze@flolegal.nl

Ruben Zijlmans

Oprichter en product owner

Verantwoordelijk voor het productportfolio met daarin producten voor de overheid en bedrijven in de bouwsector.

ruben@flolegal.nl

Christine Jongma

Senior Jurist omgevingsrecht

Christine is een gedegen jurist omgevingsrecht. Zij heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het nieuwe stelsel voor omgevingsrecht.

christine@flolegal.nl

Cathalous Giesen

Jurist omgevingsrecht

Cathalous specialiseert zich in het nieuwe omgevingsrecht. Daarnaast werkt zij mee aan het onderhoud van de juridische database achter de Geodan Vergunningchecker.

cathalous@flolegal.nl

Nina Verhoef

Junior Jurist

Nina is masterstudent Nederlands recht, specialisatie bestuursrecht, bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze rondt binnenkort haar scriptie af en stort zich daarna volledig op advisering over het omgevingsrecht en het onderhoud aan de vergunningchecker

nina@flolegal.nl