Omgevingsrecht digitaal

 

FLO Legal is gespecialiseerd in regels en IT

FLO staat voor fysieke leefomgeving, het domein van de Omgevingswet. FLO Legal adviseert over het omgevingsrecht en digitale toepassingen daarvan.

Voorbeeldprojecten

  • Geodan Vergunningchecker
  • Vergunbaarheid omgevingsdeel Zon op Water
  • Inventarisatie bruidsschat Omgevingswet 
  • Voorkomen nadelige effecten onderkeldering Amsterdam West

Oké Vertel Meer

Deze overheden vertrouwen al op onze kennis

Wie wij zijn

Simon Handgraaf

Oprichter en jurist

Simon werkt mee aan het vullen van het Casco omgevingsplan voor de VNG. Ook werkt hij aan de handreiking Waterschapsverordening binnen het project TROWA. Hij ondersteunt de provincies Overijssel, Utrecht en Zeeland bij het schrijven van de omgevingsverordening. Daarnaast werkt Simon bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet als adviseur kennis delen.

simon@flolegal.nl

Lisanne van Noort

Jurist en office manager

Lisanne werkt samen met Roxit voor diverse gemeenten aan de toepasbare regels voor gemeentelijke regelgeving. Verder houdt Lisanne de wijzigingen in de regelgeving voor bouwen bij. Daarnaast ondersteunt zij de directie van FLO Legal.

lisanne@flolegal.nl

Wendy van de Leemkolk

Jurist omgevingsrecht

Wendy schrijft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken, de VNG en de Unie van Waterschappen, mee aan de handreiking voor decentrale regelgeving voor klimaatadaptief bouwen en inrichten. Ook schrijft Wendy de waterschapsverordening en de toepasbare regels voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

wendy@flolegal.nl 

Toni Treffers

Jurist omgevingsrecht

Toni heeft onlangs een artikel gepubliceerd ‘Evenementen, een feest voor de gemeentelijke regelgever?' Daarnaast schrijft Toni op dit moment de waterschapsverordeningen en de toepasbare regels voor de Brabantse waterschappen.

toni@flolegal.nl

Frédérique Minderhoud

Senior jurist

Als product owner was Frédérique verantwoordelijk voor de oplevering van de Handreiking waterschapsverordening onder de Omgevingswet in november 2019, onderdeel van het project TROWA. Dit project was een samenwerkingsverband van waterschappen, de Unie van Waterschappen en Het Waterschapshuis.

Zij werkt nu mee aan de waterschapsverordening van Waterschap Zuiderzeeland. Als jurist heeft zij ruime werkervaring opgedaan bij Waterschap Rivierenland. Frédérique is gespecialiseerd in waterstaats- en waterschapsrecht.

frederique@flolegal.nl

Ruben Zijlmans

Oprichter en product owner

Verantwoordelijk voor het productportfolio met daarin producten voor de overheid en bedrijven in de bouwsector.

ruben@flolegal.nl

Christine Jongma

Senior Jurist omgevingsrecht

Christine werkt momenteel aan het beleidskader voor indirecte lozingen van o.a koelwater voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daarnaast werkt Christine in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken, de VNG en de Unie van Waterschappen, mee aan de handreiking voor decentrale regelgeving voor klimaatadaptief bouwen en inrichten.

christine@flolegal.nl

Cathalous Giesen

Jurist omgevingsrecht

Cathalous werkt samen met Roxit aan toepasbare regels voor gemeentelijke regelgeving. Daarnaast werkt Cathalous aan diverse regelhulpen voor verschillende overheden. Verder ondersteunt Cathalous op dit moment de provincie Utrecht met het schrijven van de omgevingsverordening en schrijft zij de handreiking Drinkwaterbescherming voor de provincie Noord-Brabant.

cathalous@flolegal.nl

Nina Verhoef

Jurist omgevingsrecht

Nina werkt samen met Roxit voor diverse gemeenten aan de toepasbare regels voor gemeentelijke regelgeving. Ook schrijft Nina de waterschapsverordening en de toepasbare regels voor het Waterschap Rijn en IJssel.

nina@flolegal.nl

Sila Erciyas

Junior Jurist

Sila schrijft momenteel regels die het rijk loslaat en de provincie zelf moet opnemen in de omgevingsverordening. Sila studeert Nederlands recht met een specialisatie bestuursrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sila verwacht in 2020 af te studeren.

sila@flolegal.nl