Omgevingsrecht digitaal

FLO Legal is gespecialiseerd in regels en IT

FLO staat voor fysieke leefomgeving, het domein van de Omgevingswet. FLO Legal adviseert over het omgevingsrecht en digitale toepassingen daarvan.

Voorbeeldprojecten

  • Geodan Vergunningchecker
  • Vergunbaarheid omgevingsdeel Zon op Water
  • Inventarisatie bruidsschat Omgevingswet 
  • Voorkomen nadelige effecten onderkeldering Amsterdam West

Oké Vertel Meer

Deze overheden vertrouwen al op onze kennis

Wie wij zijn

Simon Handgraaf

Oprichter en jurist

Simon is een breed georiënteerde jurist omgevingsrecht, met specialisatie in het waterrecht.

simon@flolegal.nl

Lisanne van Noort

Jurist en office manager

Lisanne is het eerste contactpunt voor de klanten. Daarnaast ondersteunt zij de directie van FLO Legal.

lisanne@flolegal.nl

Wendy van de Leemkolk

Jurist omgevingsrecht

Wendy is onze specialist in wetgeving voor natuurbescherming in Nederland. Ook kan zij haar weg uitstekend vinden in decentrale regelgeving.

wendy@flolegal.nl 

Linde Geerse

Junior jurist

Linde is masterstudent Jurist en Overheid aan de Vrije Universiteit. Ze werkt mee aan het onderhoud van de juridische database achter de Geodan Vergunningchecker.

linde@flolegal.nl

Ruben Zijlmans

Oprichter en product owner

Verantwoordelijk voor het productportfolio met daarin producten voor de overheid en bedrijven in de bouwsector.

ruben@flolegal.nl

Christine Jongma

Senior jurist omgevingsrecht

Christine is een gedegen jurist omgevingsrecht. Zij heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het nieuwe stelsel voor omgevingsrecht.

christine@flolegal.nl

Elaine Pen

Jurist omgevingsrecht

Elaine combineert het onderhouden van de Geodan vergunningchecker met een carrière in de topsport. 

elaine@flolegal.nl

Toni Treffers

Junior jurist

Toni is bachelorstudent Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Ook hij werkt mee aan het onderhoud van de juridische database achter de Geodan Vergunningchecker.

toni@flolegal.nl