Omgevingsplan

Het opstellen van regels door gemeenten, waterschappen en provincies is veranderd. Je redeneert nu vanuit activiteiten, locaties en objecten (annotaties). Deze nieuwe manier van redeneren komt tot uiting in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. 

FLO Legal is op verschillende manieren betrokken bij de omgevingsverordening en het omgevingsplan. Zo schrijven we mee aan de staalkaarten van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die een handreiking bieden voor verschillende onderdelen van het omgevingsplan. Daarnaast helpen we ook diverse gemeenten bij het opstellen van het omgevingsplan. Door het inzichtelijk maken van de keuzes die er zijn in het opstellen van een omgevingsplan, maar ook door zelf mee te schrijven aan het omgevingsplan helpen we gemeenten om tot goed doordachte omgevingsplannen te komen. 

Omgevingswet regels voor alle overheden

De Omgevingswet bundelt en integreert regels die gelden voor zowel de rijksoverheid als de decentrale overheden. 

FLO Legal heeft veel kennis in huis over de systematiek van de Omgevingswet en schrijft regels voor gemeenten, waterschappen en provincies.

Regels worden activiteit-gericht geschreven als juridische regels. Deze regels worden gekoppeld aan geometrische werkingsgebieden op een digitale kaart. Daarnaast maakt FLO Legal ook de toepasbare regels, meestal in de vorm van vragenbomen.

Gerealiseerde projecten

1e Waterschapsverordening van Nederland

In opdracht van Waterschap Limburg hebben we samen met Visma Roxit meegedaan aan een praktijkproef van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het doel was om een waterschapsverordening in zowel juridische tekst als in toepasbare regels aan te leveren aan deze landelijke voorziening. 

Toepasbare regels zijn regels in gebruiksvriendelijke vorm. Dit wil zeggen dat de juridische regels uit de verordening zijn vertaald naar vragenbomen. Aan de hand daarvan kan een initiatiefnemer beoordelen welke verplichtingen er voor een bepaalde activiteit gelden.

Met de software voor digitale planteksten (Dezta Plan van Visma Roxit) en de STTR-software van Geodan Vergunningeninfo is het gelukt om regels en vragenbomen op te stellen die aansluiten op de landelijke voorziening.

Daarmee was waterschap Limburg in juni 2019 het eerste waterschap met een complete waterschapsverordening die aansluit op het DSO. 

Lees meer
Omgevingsplan Lochem

In samenwerking met Juriplan ondersteunt FLO Legal de gemeente Lochem bij het opstellen van een Omgevingsplan en het maken van toepasbare regels. Door de korte lijnen met Juriplan over het Omgevingsplan worden de juridische regels en de toepasbare regels zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Door goede samenwerking en juridische expertise komt de gemeente Lochem tot een sterk omgevingsplan en heldere toepasbare regels voor haar burgers.

Lees meer
Bruidsschat analyse

Ter ondersteuning bij de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet, heeft het Rijk een set toepasbare regels aan gemeenten beschikbaar gesteld. Hierbij is geen rekening gehouden met eventueel afwijkend lokaal beleid. Door middel van een bruidsschatanalyse helpt FLO Legal gemeenten op een overzichtelijke wijze het lokaal beleid te integreren in de beschikbaar gestelde toepasbare regels. Waar nodig worden toepasbare regels toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.

Lees meer
© COPYRIGHT 2021 FLO LEGAL