Van juridische regels naar toepasbare regels

Wet- en regelgeving in Nederland is geschreven in juridische bewoordingen. Veel professionals zullen na studie en door ervaring met deze regels kunnen werken. Voor veel burgers is de juridische taal echter ingewikkeld. Onder de omgevingswet worden overheden verplicht om naast hun juridische regels ook toepasbare regels te publiceren, om de regels voor iedereen inzichtelijk te maken. 

FLO Legal heeft zich gespecialiseerd in het omzetten van juridische regels naar toepasbare regels. Wij helpen overheden om de vertaalslag te maken. Dat kan een uitdaging zijn; de regels moeten juridisch kloppen en goed leesbaar zijn. FLO Legal heeft hier veel ervaring in opgedaan en maakt de overbrugging van juridische regels naar toepasbare regels graag met uw organisatie.

Gerealiseerde projecten

Handhaving checklijsten BAL en BBL

Het Bouwbesluit Activiteit en Leefomgeving (BAL) en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving brengen hele concrete regels mee voor bouwen en activiteiten die het milieu raken.  Bedrijven die zich bezig houden met deze activiteiten kunnen gecontroleerd worden of zij zich aan de regels uit deze besluiten houden. Om de controle van deze bedrijven eenvoudiger te maken voor handhavers, heeft FLO Legal in Samenwerking met Visma Roxit controlelijsten ontwikkeld. In deze controlelijsten kunnen handhavers per activiteit een checklist vinden die een helpt om alle vereisten snel te kunnen controleren. FLO Legal heeft in dit project alle regels uit het BAL en het BBL omgezet naar duidelijke controlelijsten. Het BAL en BBL vervangen de huidige regelingen van het Bor en het bouwbesluit 2012, zodra de nieuwe Omgevingswet in gaat. 

Lees meer
De Digitale Watertoets

De Digitale Watertoets is een digitale check waarmee burgers, bedrijven en andere belanghebbende kunnen ontdekken of ze een waterschapsbelang raken bij hun geplande activiteiten. De applicatie is er op gericht om de initiatiefnemers en het waterschap vroeg met elkaar in contact te brengen, zodat er overleg plaats kan vinden over de plannen. Met het doorlopen van duidelijke vragen, die ook al deels worden ingevuld door slimme geo informatie, komt de gebruiker uit op de procedure die er doorlopen moet worden bij het waterschap. 
De Digitale Watertoets is een Decentraal Loket project wat FLO Legal samen met Geodan op pakt. Meer informatie vind je via deze link

Lees meer
© COPYRIGHT 2021 FLO LEGAL