Regelhulpen

Met de regelhulp applicatie kan eenvoudig advies op maat worden gegeven door een vragenboom te doorlopen. FLO Legal heeft al diverse (semi)overheden geholpen om hun informatie beter vindbaar te maken voor belanghebbenden. De regelhulp applicatie biedt de mogelijkheid om na iedere vraag advies te bieden, of juist toe te werken naar een advies gebaseerd op alle antwoorden. Daarnaast is het mogelijk om via de FLO Legal regelhulp een assesment in te vullen en door middel van scores te bepalen hoe een organisatie scoort, bijvoorbeeld op het gebied van cyber veiligheid. De regelhulp biedt daarmee niet alleen de mogelijkheid aan om adviezen te geven, maar ook om als organisatie met deelnemers van de regelhulp in gesprek te gaan over de resultaten.   

FLO Builder

De FLO Builder is een online applicatie die is ontwikkeld om gebruikers buiten het omgevingsrecht te helpen met het bouwen van laagdrempelige beslisbomen. De gebruiker kan met de FLO Builder een website bouwen waarmee eenvoudig adviezen kunnen worden verstrekt of een assessment met scores kan worden doorlopen. Ook maakt de FLO builder het mogelijk om slimme documenten op te stellen, waardoor het bijvoorbeeld eenvoudig wordt om contracten foutloos op te stellen. 

Decentraal loket

Het Decentraal Loket is een applicatie die FLO Legal heeft ontwikkeld voor alle vergunningen en meldingen die niet in het DSO passen. Denk bijvoorbeeld aan een alcoholvergunning bij een gemeente. Het Decentraal Loket werkt als applicatie door eerst vragen te stellen aan de initiatiefnemers en afhankelijk van de antwoorden de initiatiefnemer door te sturen naar de juiste verplichting, bijvoorbeeld een vergunning. In een applicatie weet de initiatiefnemer dan of hij een vergunning nodig heeft en kan hij deze hier ook direct aanvragen. De vergunning komt in het VTH of zaaksysteem van de overheid terecht, waar vergunningverleners deze eenvoudig kunnen behandelen. Bij het Decentraal loket werken wij samen met onze partner Geodan. Meer informatie over deze samenwerking en de STTR builder is te vinden via deze link.

Gerealiseerde projecten

De start van de STTR Builder

In 2019 zijn de juristen en ontwikkelaars van FLO Legal gestart met het maken van de STTR Builder voor Waterschap Limburg en Gemeente Amsterdam. We hebben samen met de (toekomstige) gebruikers goed gedefinieerd wat de wensen zijn en anderzijds de functionele wensen vanuit het DSO Stelsel waaraan moet worden voldaan. Al snel sloten meerdere andere decentrale overheden aan. Het proces kenmerkte zich door veel (kleine) updates van de software en actieve gebruikers ervan. 

Inmiddels maken er meer dan 100 decentrale overheden gebruik van de STTR Builder en is er voor hen uitgebreide inhoudelijke ondersteuning beschikbaar.

De STTR builder is een applicatie nu door Geodan wordt aangeboden bij gemeenten, waterschappen en provincies. Ondertussen zijn er al meer dan 100 gemeenten aangesloten op de applicatie. 

 

Lees meer
Assessment: Basisscan Cyber security

Voor Digital Trust Center van het Ministerie van Economische Zaken en klimaat ontwikkelden we een uitbreiding van de FLO Builder met assessment tooling. Eisen hierbij waren dat deze:

  • goed toegankelijk voor gebruikers moest zijn;
  • een duidelijk dashboard om het gebruik te monitoren;
  • en gemakkelijk was om te onderhouden.

Het resultaat is hier te zien. 

Sindsdien maakt FLO Legal met de FLO builder voor meerdere partijen assesment tolling zoals bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Ondernemers en Logius. 

Lees meer
Regelhulp Algemene verordening gegevensbescherming

Voor de Autoriteit Persoonsgegevens hebben we een Regelhulp ontwikkeld. Met deze regelhulp kunnen organisaties testen of ze voldoen aan de verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming. FLO Legal heeft voor de ontwikkeling van deze regelhulp de Autoriteit Persoonsgegevens geholpen om de wet inzichtelijk te maken en te verwerken tot een eenduidige tool. 

De Regelhulp is hier te raadplegen.

Belangrijke aandachtsopunten bij deze tool waren:

  • goede toegankelijkheid voor een grote groep gebruikers ivm campagnes;
  • en zorgvuldig omgaan met gegevens.

Het resultaat is hier te zien. 

Lees meer
© COPYRIGHT 2021 FLO LEGAL